کنترل سئو سایت

کنترل سئو سایت، چگونه بر روی سئو نظارت کنیم؟

عدم توجه به مشکلات مربوط به سئو ، حتی در طی چند روز می تواند تأثیر بسزایی در تجارت شما داشته باشد. اکنون با این شرایط ، چگونه می توان سایت سئو را کنترل کرد و مشکلات را در کمترین زمان شناسایی کرد؟

سئو نظارت بر سلامت برای موفقیت در تجارت آنلاین ضروری است. افت رتبه وب سایت می تواند در یک چشم به هم زدن اتفاق بیفتد و انتظار برای گزارش های ماهانه می تواند تجارت شما را به سقوط نزدیک کند.

معیارهایی در سئو وجود دارد که باید روزانه یا هفتگی در مورد آنها نظر داده شود تا از بروز مشکلات جدید در وب سایت جلوگیری شود. اگرچه این معیارها به یک مسئله خاص اشاره نمی کنند ، اما شروع خوبی برای کشف علت اصلی این مشکل هستند.

روش هایی که در این مقاله به آنها پرداخته ایم در بسیاری از وب سایت ها موثر است. این روش ها فقط باید متناسب با سایتهایی با نیازهای خاص یا برنامه های پیچیده سئو تنظیم شوند.

کنترل سئو سایت

 تغییرات در ترافیک ارگانیک

ترافیک ارگانیک (ترافیک به دست آمده از نتایج جستجو) یکی از بزرگترین اهداف سئو بوده و تغییر در این نوع ترافیک، به طور گسترده ای از سئو نشات می گیرد. اگر دچار افت ترافیک شدید:

 • مشکل را شناسایی و وضعیت را تشریح کنید
 • از معیاری های بیشتری برای کمک به یافتن منبع مشکل استفاده کنید
 • ترافیک ارگانیک تمام بخش ها را به طر مجزا چک کنید تا متوجه شوید که آیا افت ترافیک از جای خاصی نشات گرفته یا اینکه کل وب سایت تحث تاثیر قرار گرفته است.
 • داده های به دست آمده را در دو بخش موبایل و دسکتاپ دسته بندی کنید تا متوجه پلتفرمی که بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته شوید.
 • سایر کانال های بازاریابی را بررسی کنید و کاهش ترافیک از این منابع را نیز چک کنید.

اگر وب سایت شما دچار افزایش ترافیک شد، تحقیق کنید که چه عواملی در آن نقش داشته و با یادگیری در این باره، از تکنیک های مشابه در سایر بخش ها نیز استفاده کنید.

برای شناسایی سریع افت ترافیک هشداری را در پلتفرم آنالیتیکس خود برنامه ریزی کنید تا در صورت افت ترافیک ارگانیک هفتگی به مقدار بیش از 5% برای شما ایمیلی ارسال شود تا در جریان آن قرار بگیرید.

تغییر در ترافیک بدون مرجع

بسیاری از افراد تنها به ترافیک ارگانیک توجه می کنند و به ترافیک بدون مرجع سایت توجهی نمی کنند. چرا که بسیاری از کاربران پس از مشاهده وب سایت شما از نتایج جستجو، ممکن است که در دفعات آینده به صورت مستقیم و با تایپ کردن آدرس دامنه، وارد سایت شوند. با افزایش سطح رمزنگاری موتورهای جستجو و امنیت مرورگرها، بسیاری از ترافیک های ارگانیک در پلتفرم های آنالیتیکس به صورت مستقیم (Direct) شناسایی می شوند. این اتفاق در مورد ترافیک موبایل بیشتر می افتد. اگر ترافیک بدون مرجع وب سایت دچار کاهش شد:

 • چک کنید که آیا همین اتفاق در ترافیک ارگانیک نیز روی داده است یا نه.
 • داده های مرتبط با ورودی های موبایل را نیز چک کرده و کاهش ترافیک از این منبع را نیز بررسی کنید، چرا که بسیاری از مرورگرهای امروزی موبایل داده های مرجع را منتقل نمی کنند.
 • در صورت برچسب گذاری UTM برای دیگر کانال های بازاریابی احتمالا با کاهش ترافیک بدون مرجع مواجه خواهید شد.
 • سایر کانال های بازاریابی را بررسی کنید و کاهش ترافیک از این منابع را نیز چک کنید.

اگر ترافیک بدون مرجع دچار افزایش شد:

 • عوامل دخیل در این حوزه را شناسایی و از نکته آن در سایر بخش های وب سایت نیز استفاده کنید.
 • از برچسب گذاری صحیح UTM اطمینان حاصل کنید.
 • افزایش در ورودی های موبایل سایت را چک کنید.
 • افزایش ورودی ها از دیگر کانال های بازاریابی را چک کنید.

پیشنهاد می کنیم که هشداری در پلتفرم آنالیتیکس برنامه ریزی کنید که با افزایش یا کاهش 10% ترافیک بدون مرجع نسبت به هفته قبل به شما در قالب ایمیل اطلاع رسانی شود.

 تغییر در ترافیک دارای مرجع

تغییر در ترافیک دارای مرجع

ترافیک دارای مرجع یکی از پارامترهای افزایش یا کاهش بک لینک در سایت سایت ها می تواند باشد. همچنین این نوع ترافیک در ارزیابی ارزشمند بودن بک لینک ها به ما کمک می کند. اگر ترافیک دارای مرجع کاهش پیدا کرد:

 • بک لینک های سایت را بررسی کنید تا احیانا بک لینک های شما پاک نشده باشد.
 • اگر ترافیک زیادی را از یک لینک دریافت می کردید، چک کنید که آیا آن وب سایت در حال بروزرسانی یا تغییر طراحی است یا خیر.

اگر ترافیک دارای مرجع افزایش پیدا کرد:

 • بررسی کنید که چه سایت های جدیدی در حال ارسال ترافیک به شما هستند و با بررسی آنها به دنبال موارد مشابه باشید.

پلتفرم آنالیتیکس خود را به گونه ای پیکر بندی کنید تا در صورت کاهش یا افزایش بیش از 10% ترافیک دارای مرجع نسبت به هفته گذشته، این مورد از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی شود.

 تغییر در ترافیک کمپین ها

اگرچه ترافیک های متعلق به کمپین ها ارتباط مستقیمی با کارایی سئو ندارد، اما می تواند نشانه هایی از اینکه چرا ترافیک بدون مرجع یا ترافیک ارگانیکی که (از جستجوی نام برند به دست می آید) در حال کاهش است داشته باشد. پلتفرم آنالیتیکس خود را به گونه ای پیکربندی کنید تا در صورت کاهش یا افزایش بیش از 20% ترافیک کمپین ها نسبت به هفته گذشته، این مورد از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی شود.

ترافیک به دست آمده از ایمیل ها

همانند مورد قبل، ترافیک به دست آمده از ایمیل ها می تواند نشانه هایی از کاهش ترافیک در سایر منابع برای ما داشته باشد. پلتفرم آنالیتیکس خود را به گونه ای پیکر بندی کنید تا در صورت کاهش یا افزایش بیش از 20% ترافیک به دست آمده از ایمیل ها نسبت به هفته گذشته، این مورد از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی شود.

 تغییر در سشن ها

امروزه کاربران از طریق تاکتیک های بازاریابی متفاوتی وارد سایت می شوند. ارزیابی رشد یا افت سشن ها (sessions) اطلاعاتی را در مورد بررسی میزان موفقیت تاکتیک های بازاریابی شما در اختیارتان می گذارد. پلتفرم آنالیتیکس خود را به گونه ای پیکربندی کنید تا در صورت کاهش یا افزایش بیش از 10% تعداد سشن ها نسبت به هفته گذشته، این مورد از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی شود.

 تغییر در تعداد کاربران

در کنار تعداد سشن ها نظرات بر تعداد کاربران نیز در وب سایت مهم است. تعداد کاربران در کنار چند پارامتر دیگر به شما امکان می دهد تا متوجه شوید که آیا کارایی وب سایت در نتایج جستجو افزایش داشته است یا کاربران قدیمی بیشتر به وب سایت بازمیگردند. پلتفرم آنالیتیکس خود را به گونه ای پیکربندی کنید تا در صورت کاهش یا افزایش بیش از 10% تعداد کاربران نسبت به هفته گذشته، این مورد از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی شود.

 تعداد کاربران موبایلی

همانطور که گفته شد، مرورگرهای موبایل داده های ارجاعی کمتری را نسبت به مرورگرهای دسکتاپ منتقل می کنند. این مسئله موجب سخت شدن محاسبه بازگشت سرمایه برای کاربران موبایلی می شود. یک تحقیق نشان می هد که 60% ترافیک به دست آمده از نتایج جستجو مخصوصا در دستگاه های موبایل به صورت مستقیم گزارش می شود. پلتفرم آنالیتیکس خود را به گونه ای پیکربندی کنید که تغییرات تعداد کاربران موبایلی نسبت به هفته گذشته از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی شود.

 افزایش سرعت بارگذاری صفحه

سرعت بارگذاری صفحه نقش مهمی در عملکرد سئو و وب سایت دارد. افزایش زمان بارگذاری وب سایت سیگنال منفی به موتورهای جستجو می فرستد و مانیتورها قادر به انجام وظیفه خود در وب سایت نیستند. همچنین کاربران نمی توانند با وب سایت به خوبی کار کنند و نرخ تبدیل کاهش می یابد.

پلت فرم Analytics خود را طوری پیکربندی کنید که اگر زمان بارگیری را 10٪ نسبت به روز قبل افزایش دادید و همچنین زمان بارگیری یک صفحه را به میزان مشخصی از طریق ایمیل به شما اطلاع داد. همچنین ، هر هفته دو گزارش جداگانه برای کاربران دسک تاپ و موبایل تهیه کنید که پنجاه صفحه را با کمترین سرعت بارگیری به شما نشان می دهد. سپس از ابزار Gtmetrix برای تهیه گزارش سرعت سایت استفاده کنید.

زمان پاسخگویی سرور

زمان پاسخگویی سرور

سرعت وب سایت همیشه عاملی برای کند شدن سایت نیست. بعضا زمان بالای پاسخگویی موجب کند شدن سرعت می گردد. گزارش اتوماتیکی را در پلتفرم آنالیتیکس خود تنظیم کنید که که در صورت افزایش زمان پاسخگویی سرور به یک مقدار مشخص، این موضوع از طریق ایمیلی به شما اطلاع رسانی شود.

 خطاهای پایشی

گزارش خطاهای کنسول جستجوی گوگل از وب سایت نقش مهمی در سلامت سئو و وب سایت دارد. ممکن است اشکالات زیادی در قسمت باطن وجود داشته باشد که شناسایی آنها دشوار است. اگر URL یک صفحه را تغییر دهید و هدایتی ایجاد نکنید ، به شما اطلاع داده می شود.

اگر کسی پیوند اشتباهی در محتوا به شما بدهد ، این ابزار به ما کمک می کند تا از آن مطلع شویم. برای دریافت گزارش های دوره ای در مورد این مسئله ، باید از Google Search Console API در ابزار تجزیه و تحلیل خود استفاده کنید.

 خطاهای سروری

شناساسیی خطاهای سروری با استفاده از ابزارهای معمول سئو کار دشواریست. بهتر است که با تنظیم هشدارهایی در صورت بروز خطاهای زیاد در سرور، از این موضوع مطلع شوید.

تعداد صفحات پایش شده در روز

این پارامتر به همراه دیگر پارامتر میزان زمان سپری شده برای دانلود صفحات در گوگل سرچ کنسول قابل مشاهده هستند. اگر تعداد صفحات پایش شده در روز کاهش یافته و زمان بارگذاری یک صفحه افزایش یابد، این مسئله می تواند نشانی از افت کارایی وب سایت باشد. بهتر است که این دو پارامتر در قالب گزارشات هفتگی چک شوند.

میزان نمایش نام برند در نتایج جستجو و تعداد کلیک ها

تغییر در تعداد نمایش و جستجوی کلمات کلیدی شامل نام برند شما بایستی مورد بررسی قرار گیرد تا درک بهتری از تاثیرات بازاریابی داشت.

میزان نمایش کلمات کلیدی بدون نام برند، تعداد کلیک ها و نرخ کلیک

بررسی تعداد نمایش کلمات کلیدی عمومی سایت در نتایج جستجو می تواند آینه ای تلاش ها شما در راستای سئو باشد. میزان تغییرات در نمایش، تاثییر فصل ها در تعداد جستجوها، تغییر در نرخ کلیک سایت همگی می توانند پارامترهای خوبی برای کنترل سئو وب سایت محسوب گردند.

 رتبه کلمات کلیدی

 رتبه کلمات کلیدی

رتبه کلمات کلیدی در نتایج جستجو یکی از مهمترین معیارهای متخصصین برای نظارت بر روی سئو محسوب می شود. طبیعیست که با افت رتبه، ترافیک وب سایت نیز کاهش یابد. در صورت افت رتبه های وب سایت دست به تغییراتی در استراتژی کلمات کلیدی سایت زده و یا حتی پنالتی شدن وب سایت را بررسی نمایید.

گزارشات Manual Actions

یکی از ابزارهای خوب گوگل سرچ کنسول بخش Manual Actions است. در این بخش جریمه های مستقیم گوگل بر روی سایت شما گزارش می گردد. همواره ایمیل خود را چک کرده تا از گزارشات این بخش در حداقل زمان باخبر شوید. دقت داشته باشید که در این بخش پنالتی های الگوریتمی به شما گزارش نمی گردد.

گزارشات Security Issues

مشابه بخش قبلی در این بخش وجود بدافزارها و مشکلات امنیتی وب سایت به شما گزارش داده می شود. موتورهای جستجو از معیارهای مختلفی برای ارزیابی وجود بد افزار در وب سایت استفاده می کنند. در صورت مشاهده پیغامی در این بخش، هر چه زودتر نسبت به رفع آن اقدام کنید.

گزارشات بخش Coverage

در بخش Coverage گوگل سرچ کنسول از چگونگی ایندکس سایت توسط گوگل و مشکلات آن آگاهی خواهید یافت. به عنوان مثال از داده های زیر مطلع می شوید:

 • چه تعداد از صفحات سایت در ایندکس گوگل قرار دارند؟
 • آیا قوانین robots.txt مانع از ایندکس صفحاتی شده اند؟
 • آیا صفحات ایندکس شده دچار خطا شده اند؟
 • آیا متا تگ ها مانع از ایندکس صفحه ای شده اند؟

 بانس ریت

 بانس ریت

افزایش بانس ریت بیانگر اطلاعاتی در مورد سلامت سئو وب سایت است. بانس ریت می تواند نشان از اطلاعات زیر باشد:

 • نمایش صفحات نامرتبط با نیاز کاربر
 • هدف گذاری اشتباه کلمات کلیدی
 • تجربه کاربری ضعیف
 • سرعت سایت پایین
 • متا دیتاهای ضعیف

ابزار آنالیتیکس را به گونه ای تنظیم کنید که در صورت افزایش متوسط بانس ریت به بیش از 10%، به شما اطلاع رسانی شود.

 نمایش صفحات 404

بسیاری از فریمورک ها مانند .NET کوئری استرینگ مشخصی را به URL صفحات 404 اضافه می کنند. این گونه میتوان از طریق ابزار آنالیتیکس به راحتی به این صفحات دست یافت. ابزار آنالیتیکس را به گونه ای تنظیم کنید که در صورت افزایش تعداد صفحات 404 به بیش از 10% نسبت به هفته گذشته به شما اطلاع رسانی شود.

بلاگ

افزایش سرعت بارگذاری صفحهتعداد صفحات پایش شده در روزتغییرات در ترافیک ارگانیکچگونه بر روی سئو نظارت کنیمخطاهای سروریرتبه کلمات کلیدیزمان پاسخگویی سرورکنترل سئو سایتگزارشات Security Issues

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *